Kosten voor gecertificeerde trainingsprogramma’s van het Ministerie van Volksgezondheid aangekondigd

De plafondbedragen voor gecertificeerde opleidingen voor de eerste 6 maanden van 2023 zijn gepubliceerd.

Goedkeuring door de autoriteit en tarieflijst met betrekking tot de plafondtarieven voor gecertificeerde trainingsprogramma’s voor de eerste zes maanden van 2023

Kosten voor gecertificeerde trainingsprogramma’sSIRA NR GECERTIFICEERDE NAAM VAN HET TRAININGSPROGRAMMA LES UREN MAXIMUMVERGOEDING VASTGESTELD PER PERSOON

(Turkse lira) (1 januari – 30 juni 2023)

1 Pediatrische spoedverpleging 200 21.684,20
2 Verpleegkundige diensten op psychiatrische afdelingen 250 27.105,25
3 Palliatieve zorg verpleegkunde 115 12.468,42
4 Voeding Verpleegkunde 160 17.347,36
5 Thuiszorg Verpleging 160 17.347,36
6 Verpleegkunde op de intensive care 240 26.021,04
7 Pediatrische intensive care verpleegkunde 200 21.684,20
8 Spoedeisende zorg verpleegkunde 240 26.021,04
9 Oncologie Verpleegkunde 120 13.010,52
10 Diabetes Onderwijs Verpleegkunde 160 17.347,36
11 Verpleegkunde voor stoma- en wondverzorging 240 26.021,04
12 Neonatale intensive care-verpleegkunde 186 20.166,31
13 Infectiebeheersing verpleegkunde 154 16.696,83
14 Operatiekamerverpleging 176 19.082,10
15 Hemodialyse voor artsen 704 76.328,38
16 Hemodialyse voor gespecialiseerde artsen 480 52.042,08
17 DDS (Decontaminatie Desinfectie Sterilisatie) 80 8.673,68
18 Leech-toepassing 60 6.505,26
19 Acupunctuur (arts) 535 58.005,24
20 Acupunctuur (tandarts) 413 44.777,87
21 Apitherapie 80 8.673,68
22 Proloterapi 120 13.010,52
23 Larvale toepassing 60 6.505,26
24 Osteopathie 1000 108.421,00
25 reflexologie 64 6.938,94
26 Cup-applicatie 40 4.336,84
27 Fytotherapie (arts) 280 30.357,88
Fytotherapie (tandarts) 215 23.310,52
28 Klassieke Homeopathie (Arts) 350 37.947,35
Klassieke Homeopathie (Tandarts) 350 37.947,35
Klassieke Homeopathie (Apotheek) 210 22.768,41
Klinische homeopathie (arts) 350 37.947,35
Klinische Homeopathie (Tandarts) 350 37.947,35
29 Ozontoepassing (arts) 120 13.010,52
Ozontoepassing (tandarts) 60 6.505,26
30 Mesotherapie (dokter) 128 13.877,89
Mesotherapie (tandarts) 50 5.421,05
31 Hypnose toepassing 200 21.684,20
Hypnosetoepassing / (Tandarts) 160 17.347,36Hypnosetoepassing (klinisch psycholoog) 160 17.347,36
Muziektherapie (gezondheidsprofessionals) 205 22.226,31
Muziektherapie (muziekprofessionals) 185 20.057,89
Muziektherapie (zowel gezondheids- als muziekprofessionals) 160 17.347,36
Anger Management Practitioner gecertificeerd trainingsprogramma 90 9.757,89
Forensisch interviewer met het kind 256 27.755,78
Medische toepassingen van psychologie 480 52.042,08
Trainers ter ondersteuning van de psychosociale ontwikkeling van het kind 40 4.336,84
Aanpassing aan de huisartsgeneeskunde Fase 1 40 4.336,84
Therapeutische aferese 240 26.021,04
Bloedbank- en transfusiegeneeskunde (infectieziekten en klinische microbiologie, kinderhematologie, kinderhematologie-oncologie, hematologie voor volwassenen Medische microbiologie, gespecialiseerd arts) 320 34.694,72
Bloedbank- en transfusiegeneeskunde (arts overige branchespecialisten) 480 52.042,08
Bloedbankieren en transfusie (huisarts aan het werk in een medisch bloeddonatiecentrum) 160 17.347,36
Bloedbank- en transfusiegeneeskunde (huisarts aan het werk in het transfusiecentrum) 480 52.042,08
Bloedbank- en transfusiegeneeskunde (huisarts aan de slag als regionaal bloedcentrummanager) 800 86.736,80
Bloedbank- en transfusiegeneeskunde (laboratoriumpersoneel dat in bloeddiensteenheden werkt) 320 34.694,72
Bloedbank- en transfusiegeneeskunde (personeel dat werkt als phlebotomisten in bloeddiensteenheden) 160 17.347,36
Productivity Observer gecertificeerd trainingsprogramma voor evaluatie op locatie 48 5.204,21
Klinische coderingsevaluatie 80 8.673,68
Medische CBRN-verdediging van zeer belangrijke personen 56 6.071,58
Trainer voor rampen- en noodplanning in ziekenhuizen 40 4.336,84
Basis Medische CBRN 40 4.336,84
Opleiding tot gezondheidstrainer voor zeevarenden 18 1.951,58
Coördinator orgaan- en weefseltransplantaties 280 30.357,88
Beoordelaar van gezondheidskwaliteitsnormen 71 7.697,89
Diagnosegerelateerde groepen (DRG) Klinische coder 40 4.336,84
Klinische toepassingen voor geassisteerde voortplantingstherapie (ART). 960 104.084,16
Laboratoriumtoepassingen voor geassisteerde voortplantingstherapie (ART). 960 104.084,16
Opfriscursus voor geassisteerde voortplantingstherapie (ART) klinische praktijken 320 34.694,72
Opfriscursus voor geassisteerde voortplantingstherapie (ART) laboratoriumtoepassingen 320 34.694,72
Türkiye Veldepidemiologie 2580 279.726,18
Volksgezondheidsdiensteenheden Monitoring- en evaluatiepersoneel 40 4.336,84
Klinisch onderzoek en goede klinische praktijken 40 4.336,84
Testen, controle en kalibratie van medische hulpmiddelen Verantwoordelijk manager 40 4.336,84
Gecertificeerd trainingsprogramma voor medisch personeel in luchtambulances (arts) 35 3.794,74
Gecertificeerd trainingsprogramma voor gezondheidspersoneel in luchtambulances (ander gezondheidspersoneel) 32 3.469,47
Reanimatieprogramma voor pasgeborenen/neonatale reanimatie (NRP) Practitioner-gecertificeerd trainingsprogramma 24 2.602,10

De plafondtarieven voor gecertificeerde opleidingen voor het eerste halfjaar van 2023 zijn bekend. Volgens de verklaring ter zake is bij het vaststellen van de vergoedingen voor gecertificeerde opleidingen met verschillende factoren rekening gehouden.

Gecertificeerde trainingsprogramma’s zijn een soort training die aan individuen wordt aangeboden om hun professionele vaardigheden te verbeteren en hen in staat te stellen succesvoller te zijn in hun zakelijke leven. De kosten voor deze programma’s kunnen variëren afhankelijk van de duur van het programma, de inhoud ervan en het type certificaten dat moet worden verstrekt.

De plafondtarieven die voor 2023 waren vastgesteld, waren een kwestie waar mensen die wilden deelnemen aan gecertificeerde trainingsprogramma’s reikhalzend naar uitkeken. Volgens de aangekondigde informatie zullen de vergoedingen die variëren afhankelijk van de duur, de inhoud en het certificaattype van de programma’s binnen de vastgestelde plafondtarieven vallen.

Plafondtarieven voor gecertificeerde trainingsprogramma’s zullen bijdragen aan efficiënter werken in zakelijke omgevingen waar werkgevers en werknemers samenkomen. Bovendien zijn deze programma’s, die individuen in staat stellen hun carrièredoelen te bereiken, bedoeld om een ​​breder publiek te bereiken.

Details met betrekking tot de plafondvergoedingen voor gecertificeerde trainingsprogramma’s voor de eerste zes maanden zijn bekendgemaakt door de relevante instellingen, en personen die willen deelnemen aan gecertificeerde trainingsprogramma’s kunnen hun programma kiezen door rekening te houden met deze vergoedingen.

Source link

Kosten voor gecertificeerde trainingsprogramma’s van het Ministerie van Volksgezondheid aangekondigd

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Nach oben scrollen